Hydra Zen
舒緩抗壓保濕系列

補充水份,舒緩肌膚

Hydra Zen舒緩抗壓保濕系列有助對抗明顯壓力痕跡,全天候滋潤肌膚,鎮靜舒適。

8 件產品
以此分類
#
Hydra Zen Neocalm™ Aqua Gel
舒緩抗壓保濕露
200 ml

HK$420.00

Hydra Zen Neocalm™ Gel Essence
舒緩抗壓保濕精華素
30 ml

HK$490.00

Hydra Zen Neurocalm™ Emulsion Very Moist
舒緩抗壓深層保濕乳液
100 ml

HK$520.00

Hydra Zen Cream-Gel
舒緩抗壓保濕啫喱霜
50 ml

HK$545.00

Hydra Zen Neocalm™ Day Cream
舒緩抗壓保濕乳霜
50 ml

HK$490.00

Hydra Zen Night Cream
舒緩抗壓保濕晚霜
50 ml

HK$495.00